فروشگاه خانگی گل کریستال بوشهر فروشگاه خانگی گل کریستال بوشهر لطفا جهت سفارش و خرید با شماره همراه 09172661140 تماس حاصل نمائید . tag:http://crystalflowershop.mihanblog.com 2020-06-29T22:05:37+01:00 mihanblog.com فروشگاه خانگی گل کریستال بوشهر 2016-07-19T23:21:00+01:00 2016-07-19T23:21:00+01:00 tag:http://crystalflowershop.mihanblog.com/post/1 mjm با سلام به شما در این وبلاگ گل کریستال به فروش می رسد. ساخت و فروش دستی و خانگی بوده . تصاویر هر گل  بر روی وبلاگ گذاشته میشود . و شما جهت سفارش و خرید گل با شماره تماس 09172661140  تماس بگیرید. توجه داشته باشید طرح و رنگ گل طبق سلیقه شما می باشد . لطفا در نظرسنجی وبلاگ نیز شرکت کنید . با سلام به شما در این وبلاگ گل کریستال به فروش می رسد. ساخت و فروش دستی و خانگی بوده . تصاویر هر گل  بر روی وبلاگ گذاشته میشود . و شما جهت سفارش و خرید گل با شماره تماس 09172661140  تماس بگیرید. توجه داشته باشید طرح و رنگ گل طبق سلیقه شما می باشد . لطفا در نظرسنجی وبلاگ نیز شرکت کنید .

]]>
تصاویر گل های کریستال به همراه قیمت قسمت اول 2016-07-19T23:20:00+01:00 2016-07-19T23:20:00+01:00 tag:http://crystalflowershop.mihanblog.com/post/4 mjm 1 - گل نرگس شماره یک  جهت سفارش و خرید گل سمبل با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید . 3 - گل مکعبی  جهت سفارش و خرید گل آفتابگردان با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید . 5 - گل پاییزی  جهت سفارش و خرید گل چشم زخم با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید . 7 - گل شکوفه  جهت سفارش و خرید گل شقایق با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .  9 - گل نرگس شماره دو  جهت س 1 - گل نرگس شماره یک 

جهت سفارش و خرید گل نرگس با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .

2 - گل سمبل 

جهت سفارش و خرید گل سمبل با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .

3 - گل مکعبی 

جهت سفارش و خرید گل مکعبی با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


4 - گل آفتابگردان 


جهت سفارش و خرید گل آفتابگردان با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


5 - گل پاییزی 

جهت سفارش و خرید گل پاییزی با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .

6 - گل چشم زخم 

جهت سفارش و خرید گل چشم زخم با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .

7 - گل شکوفه 

جهت سفارش و خرید گل شکوفه با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .

8 - گل شقایق 

جهت سفارش و خرید گل شقایق با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید . 

9 - گل نرگس شماره دو 

جهت سفارش و خرید گل نرگس با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .

10 - گل نرگس شماره سه 

جهت سفارش و خرید گل نرگس با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


11 - گل لیلیوم 

جهت سفارش و خرید گل لیلیوم با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


12 - سبدگل شامل گل هایی نظیر : رز چینی ، گل کوکب و غیره 

جهت سفارش و خرید سبد گل رزچینی ، گل کوکب با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .

13 - گل پا اردکی 

جهت سفارش و خرید گل پا اردکی با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


14 - گل آزالیا 

جهت سفارش و خرید گل آزالیا با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


]]>
تصاویر گل های کریستال به همراه قیمت قسمت دوم 2016-07-19T23:19:01+01:00 2016-07-19T23:19:01+01:00 tag:http://crystalflowershop.mihanblog.com/post/5 mjm 15 - شاخه گل کوکب ، گل ژرورا ، کاملیا ، آکادمیک ، رز چینی و غیره  جهت سفارش و خرید شاخه گل داودی با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید . 17 - شاخه گل میخک و گل فلفلی جهت سفارش و خرید شاخه گل فانتزی با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید . 19 - شاخه گل گندمی  جهت سفارش و خرید شاخه گل آفتابگردان با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید . 21 - گل یخی  جهت سفارش و خرید گل کوچک مینا با شماره تلف 15 - شاخه گل کوکب ، گل ژرورا ، کاملیا ، آکادمیک ، رز چینی و غیره 

جهت سفارش و خرید شاخه گل کوکب ،رزچینی و غیره با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


16 -شاخه گل داودی 

جهت سفارش و خرید شاخه گل داودی با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


17 - شاخه گل میخک و گل فلفلی

جهت سفارش و خرید شاخه گل میخک و گل فلفلی با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید.


18 - شاخه گل فانتزی 

جهت سفارش و خرید شاخه گل فانتزی با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


19 - شاخه گل گندمی 

جهت سفارش و خرید شاخه گل گندمی با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


20 - شاخه گل آفتابگردان 

جهت سفارش و خرید شاخه گل آفتابگردان با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


21 - گل یخی 

جهت سفارش و خرید گل یخی با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


22 - گل کوچک مینا 

جهت سفارش و خرید گل کوچک مینا با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


23 - گل کوچک رز صد برگ 

جهت سفارش و خرید گل کوچک رز صد برگ با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .

24 - قاب سه تکه کریستال

جهت سفارش و خرید قاب سه تکه کریستال با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید . 


]]>
تصاویر گل های کریستال به همراه قیمت قسمت سوم 2016-07-19T23:18:02+01:00 2016-07-19T23:18:02+01:00 tag:http://crystalflowershop.mihanblog.com/post/6 mjm 25 - شاخه گل کوکب  جهت سفارش و خرید شاخه گل ستاره دریایی با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید. 27 - شاخه گل مینا  جهت سفارش و خرید شاخه گل ژرورا با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید . 29 - سبد گل رزچینی و گل کاملیا  25 - شاخه گل کوکب 

جهت سفارش و خرید شاخه گل کوکب با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


26 - شاخه گل ستاره دریایی 

جهت سفارش و خرید شاخه گل ستاره دریایی با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید.


27 - شاخه گل مینا 

جهت سفارش و خرید شاخه گل مینا با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


28 - شاخه گل ژرورا 

جهت سفارش و خرید شاخه گل ژرورا با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .


29 - سبد گل رزچینی و گل کاملیا 

جهت سفارش و خرید سبدگل رز چینی و کاملیا با شماره تلفن 09172661140 تماس فرمائید .

]]>